MaxVal, Hastaneler ve İlaç Endüstrisinde Buhar Kullanımı, Temiz Buhar ve Saf Buhar Sistemleri Eğitimi
 MaxVal - Temiz Buhar ve Saf Buhar Eğitimi: İSTANBUL

Endüstriyel tesislerin yoğun olduğu bölgelerde düzenlediğimiz seminerlerin gördüğü ilgiden sonra eğitimlerimiz çeşitlendirilmiştir. Genel seminerlerin yanında sektörel eğitimlere de başlanılmıştır. Bu noktadan hareketle “Hastaneler ve İlaç Endüstrisinde Buhar Kullanımı, Temiz Buhar ve Saf Buhar Sistemleri” konulu eğitim programı düzenlenmiştir.

21 Eylül 2017 ve 26 Ekim 2017 tarihlerinde gerçekleşen eğitimde kişi sayısı sınırlandırılmış olmasına rağmen, kontenjan arttırılması için yoğun talep oluşmuştur. Sektörün öncü firmalarından çalışanlar, eğitimlerimize katılım sağlamıştır. Eğitimde “Temiz Buhar –Saf Buhar” konusuna da değinilmiştir. Buhar türleri hakkında bilgi verilerek, temiz buhar sistemlerinde cihaz seçimi ve uygulamalar konusunda ayrıntılı açıklamalar yapılmıştır.

Eğitimlerimizin amacımı; doğru bilgilerle sistemlerin sağlıklı kurulmasını sağlamak, işletmelerde verimliliği arttırmak, enerji tasarrufuna katkıda bulunmaktır. Bu yönde gerçekleştireceğimiz eğitimler devam edecektir.

Her iki eğitim katılımcılarına da “Buhar Sistemleri El Kitabı” ile çeşitli dökümanlar dağıtılmıştır

Yorum

kmk® | web tasarım programları ile hazırlanmıştır.