Buharın Kuruluk Oranı
Buharın Kuruluk Oranını Bilmek Neden Önemlidir?

Kazanda üretilen doymuş buharın içerisinde su zerrecikleri bulunur. Bu nedenle, ürettiğimiz doymuş buhar, %100 kuru olamaz. Buharın kuruluğunun ideal değeri olarak %97-%98 civarında olması tavsiye edilir. Bu değerin altında olması durumunda işletmelerde aşağıda belirtilen sorunlar ile karşılaşılır:

1. Isı transferine olumsuz etki: Buharın ısıl değeri düşer, ısınma süresi uzar.

Örneğin; 6 bar basınç, 165°C sıcaklığındaki %100 kuruluktaki buharın buharlaşma ısısı 2067 kj/kg iken %90 kurulukta bu değer 1860 kj/kg dır.

2. Buharın içerisindeki su zerrecikleri bazı proseslerde ürün kalitesine olumsuz etki yapar. Bu nedenle söz konusu sektörlerde ürün kalitesi de dikkate alınarak buhar kuruluk oranının yüksek olması istenir.

3. Buhar içindeki nem oranının fazlalığı, kondens yükünü artırır. Kondenstop boşaltma kapasitesinin üzerindeki yüklerde, kondens birikmesi yaşanır.

4. Kazanı terk eden buhar, arkasında tortu bırakır. Buhar nemi yüksek olduğu zaman buharın içerisindeki su zerrecikleri, bu tortu veya parçacıkları sisteme taşıyarak kireç taşı oluşumuna neden olur. Ayrıca, kazan suyu içerisindeki çözünmüş tuzlar korozyona neden olur.

5. Nem oranı yüksek buhar, yüksek hızlarda buhar sayaçları ve kontrol vanaları gibi cihazlara zarar verir(akışın geçtiği yüzeylerde aşınma meydana gelir).

6. Buhardaki nem oranının yüksekliği koç darbelerine neden olabilir.

18_201961414630.jpg
kmk® | web tasarım programları ile hazırlanmıştır.